สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ