สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรายไตรมาส

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ