สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศทั่วไป

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More »

ข่าวประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ