สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ