สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข่าวประกาศ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ