สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ