สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ