สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ​ พ.ศ.2566 – 2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567

วันพุธที่​ 8​ พฤศจิกายน 2566 ดร.ประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา​ มอบหมายให้นางสาวหทัยกรานต์​ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ​ พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567​ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ​ (พ.ศ.2561​ – 2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ ​ สู่การปฎิบัติให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ​ ระหว่างวันที่​ 7- 8 พฤศจิกายน 2566​ ณ ห้องประชุมสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ​ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ