สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สถิติผู้รับบริการงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมิถุนายน 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ