สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566