สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สถิติผู้รับบริการงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP Self-Service) ประจำปีงบประมาณ 2566