สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือน ต.ค. 2565 – เดือน มิ.ย. 2566)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ