สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ