สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG4) 2565-2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ