สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ปีงบประมาณ 2564

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ