สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดพะเยา

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดพะเยา

โดย นางสาวปาลิตา สุขสำราญ

ตำแหน่งศึกษานิเนศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ