สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ