สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 แบบ สงป.301 และสงป.302 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) ปีงบประมาณ 2566 

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ