สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 แบบ สงป.301 และสงป.302 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566) ปีงบประมาณ 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ