สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) ปีงบประมาณ 2565

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ