สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ปีงบประมาณ 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ