สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ