สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ