สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ