สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567