สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567