สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ค่านิยมองค์กร

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง”

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ