สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา