สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566-2570 (ทบทวน พ.ศ.2567)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ