สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566-2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ