สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ