สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ