สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567