สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2566 

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ