สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ