สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567