สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นายปิยนาถ ชาวน่าน นางพรจรรย์ พัชรมณี และนายศิลป์ชัย ขันดางวงศ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ อีกทั้งยังมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาค/จังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหาร/ข้าราชการในสังกัด สป.ศธ. เข้าร่วมกว่า 650 คน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ