สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการหุ้นส่วนการขับเคลื่อนแผนตำบลเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการหุ้นส่วนการขับเคลื่อนแผนตำบลเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะกิจกรรมที่ 1เวทีสร้างความเข้าใจระดับจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้พะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ