สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการสัมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรพิชา อนุศักดิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และแบ่งกลุ่มพิจารณาเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ