สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข ในการนี้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัยครูฯ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ผ่านระบบ Zoom

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ