สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ท่านศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ฯ ร่วมงานโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติจังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดพะเยา 23 แห่ง มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งโดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ