สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดโครงการนิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 18 โรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 20 คน เข้ารับการนิเทศ โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ