สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ