สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEของจังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ