สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดพะเยาโดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมวีซี พะเยา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา