สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการปฏิบัติงานที่เลิศ (Best practice : BP) ระดับจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice : BP) ระดับจังหวัดเชียงราย ด้านกระบวนการบริหารจัดการดีเด่น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ