สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมวินัย การออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมวินัย การออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในกลุ่มนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและ กล่าวมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมพุดตาน
โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ