สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา และความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่ 9/2566 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ