สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ