สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดง TO BE NUMBER ONE ในงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดง TO BE NUMBER ONE ในงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567 ณบริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ